II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1 Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

II.2. Tevékenységek, feladatok

A Társaság a víziközmű társaságokkal kötött együttműködési megállapodásban szabályozott keretek között látja el a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés közszolgáltatás területén a víziközmű társaságok nevében és igénye szerinti, magas szakmai színvonalú és tervezhető díjazású közbeszerzési és beszerzési eljárások lebonyolítását.

II.3. A helyi önkormányzat önként válallat feladatai

A Társaságnál nincs ilyen feladat.

II.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Társaságnál nem releváns.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

A Társaságnál nem releváns.

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások

A Társaságnál nem releváns.

II.7. Nyilvános kiadványok

A Társaságnak még nincsenek nyilvános kiadványai.

II.8. A testületi szerv döntései rendje

A Társaság nem testületi formában működik. A Társaság Felügyelőbizottsággal rendelkezik, amely szerv döntéshozatalának eljárási szabályait a Társaság Taggyűlés által elfogadott Ügyrend szabályozza.

II.9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Társaság nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

II.10. Hirdetmények, közlemények

A Társaságnál nem releváns.

II.11. Pályázatok adatai

A Társaság saját eljárásai tekintetében a közbeszerzési értékhatár alatti ajánlattételi felhívások szakmai leírása és eredményei.

II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

A Társaság a végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálat, ellenőrzés nem volt.

II.13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

A Társaság nem minősül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése szerinti közfeladatot ellátó szervnek.

II.14. Statisztikai adatgyűjtések

A Társaságnál nincs tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

II.15. Statisztikai adatszolgáltatás

II.16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

A Társaságnak jelenleg nincs ilyen szerződése.

II.17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

A Társaságnak jelenleg nincs ilyen szerződési feltétele.

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista

dr. Korossy Emese ügyvezető

  • munkavállaló alapbére (6 órás munkaviszonyban): bruttó 1.500.000 HUF / hó
  • cafeteria-juttatás: bruttó 270.000 HUF / év
  • Javadalmazási Szabályzat szerinti költségtérítés és teljesítmény értékelés, éves bruttó alapbér 20 %

Lendvai Beáta közbeszerzési vezető

  • munkavállaló alapbére (8 órás munkaviszonyban): bruttó 1.405.700 HUF / hó
  • cafeteria-juttatás: bruttó 360.000 HUF / év
  • Javadalmazási Szabályzat szerinti költségtérítés és teljesítmény értékelés, éves bruttó alapbér 20 %
  • prémium: 600.000 HUF / év

A Társaságnál az egyedi közzétételi lista nem releváns.

II.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

A Társaságnál nem releváns.

II.20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Társaságnál nem releváns.

II.21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

A Társaságnál nem releváns.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Társaságnál nem releváns.

II.23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A Társaság nem rendelkezik ilyen megállapodással.

II.24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Társaság nem rendelkezik ilyen megállapodással.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Társaság nem rendelkezik közérdekű adatok újrahasznosítására szóló törvény szerinti dokumentummal.